De afgelopen weken is er volop prei geplant. Door de hoge temperaturen is de tripsdruk momenteel erg hoog. In diverse percelen hebben we tripslarven en volwassen tripsen waargenomen. Daarnaast zijn er ook aantastingen door de preimineervlieg waargenomen.

Advies larven:

  • Tracer 0,2 l/ha + Attracker 2,0 l/ha (max. 4 x per 12 maanden) of
  • Vertimec Gold 0,5 l/ha (max. 2 x per 12 maanden)

Advies adult:

  • Deltamethrin 0,3 l/ha + Zipper 0,15 l/ha of
  • Flipper 1-2%

Flipper is een insecticide en acaricide van plantaardige oorsprong op basis van vetzuren. Het product valt onder de RUB (= Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen), is veilig voor bestuivers en de meeste natuurlijke vijanden en heeft geen residu. Flipper kan met een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen gemengd worden. Flipper nooit mengen met gewasbeschermingsmiddelen of bladmeststoffen op basis van zwavel, fosetyl-aluminium of metaalionen (zoals zink, koper en ijzer). Het product is gevoelig voor hard water dus bij voorkeur spuiten met regenwater of, in geval van hard leidingwater, een buffermiddel toevoegen. Informeer bij uw Agrea-adviseur naar de mogelijkheden.