In enkele percelen suikerbieten hebben we aantastingen waargenomen van de zwarte bonenluis.
De zwarte bonenluis veroorzaakt zuigschade aan bieten. Dit resulteert in het kroezen en omkrullen van de bladeren (zie foto).

Schadedrempel vaststellen
Het is belangrijk om de populaties goed in de gaten te houden. Zo kunt u vaststellen wanneer de schadedrempel wordt overschreden.
Op dat moment is het ook pas zinvol om een bespuiting uit te voeren. Dit kan met selectieve middelen zoals Pirimor (0,4 kg/ha) of Teppeki (0,14 kg/ha). Deze sparen de meeste natuurlijke vijanden. Pirimor mag maximaal twee keer per seizoen worden ingezet (met een interval van minimaal 14 dagen), Teppeki maximaal één keer.

Het juiste spuitmoment
Insecticiden breken sneller af bij warm en zonnig weer en daarom is het aan te bevelen in de avonduren een bestrijding uit te voeren.