Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verleent naar aanleiding van de collegevergadering van 26 september toestemming voor het gebruik van twee nieuwe middelen.

Het gaat om het middel Batavia van Bayer, met de werkzame stof spirotetramat. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelt van vaste planten en boomkwekerijgewassen. Het middel beschermt jonge onbehandelde bladeren en het wortelgestel en is effectief tegen moeilijk te raken insecten.

Groeiregulator
Het andere middel dat werd toegelaten is Berelex 40 SG van toelatinghouder Sumitomo Chemical Agro Europe. Dit middel wordt toegepast als groeiregulator. Het middel mag voortaan voor professioneel gebruik ingezet worden bij de bedekte teelt van potplanten.