Herkenning
In de teelt van Pioenen kan Botrytis paeoniae grote schade aanrichten. Bij de opkomst van het gewas blijven stengels achter in groei. Dit is het gevolg van voetrot aan de stengelbasis. Aangetaste stengels vallen om. Later in het seizoen kunnen ook bloemknoppen, bladeren en stengels aangetast raken. Het weefsel wordt bruin, bovenliggende delen sterven af en drogen in. Onder vochtige omstandigheden vormen zich sporen, zichtbaar als grijsgrauw pluis.

Levenswijze
Botrytis kan in de grond overleven in de vorm van sclerotiën. Ze kiemen in de grond bij opkomst van het gewas, waarna de schimmel de stengelbasis aantast. Op de aangetaste stengel worden aanzienlijke aantallen sporen gevormd, die zich door de lucht kunnen verspreiden en bloemen, bladeren en stengels aantasten. Aan het eind van het seizoen worden opnieuw sclerotiën gevormd.

Beheersing
Ziektevrij plantmateriaal, schone grond en hygiëne tijdens de teelt zijn de belangrijkste maatregelen tegen Botrytis. Indien er toch aantasting in een partij optreedt, is bestrijding mogelijk.

Najaar
Het is belangrijk om na het klepelen of maaien een Botrytis bestrijding uit te voeren. Om de wondjes op de plant en de op de grond aanwezige sporen te doden. Deze sporen worden uiteindelijk wintersporen en die veroorzaken omvallers in het voorjaar.
Spuit in oktober voorbehoedend met Collis, herhaal dit in maart of april net voor de opkomst, op een vochtige grond.  Afwisseling van middelen is van groot belang om resistentie te voorkomen. Ook het losmaken van de bovengrond in de tunnels en kassen kan de schade door omvallers aanzienlijk beperken. De bespuiting in het najaar is daarom net zo essentieel als de voorjaarsbespuiting. Verwijder tevens de gewasresten in verband met een eventuele Botrytis- en aaltjesaantasting.

Met vragen over Botrytis – en andere vragen over vaste planten of boomkwekerij – kunt u terecht bij Bart van den Braak 06 – 41 85 27 31.