De meeste wintergerst is inmiddels gezaaid en de eerst gezaaide gerst staat inmiddels boven. Gezien de aanhoudende droogte en ongekend hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar wordt er nog even gewacht met de zaai van wintertarwe.

Luizen
De eerste luizen zijn inmiddels al waargenomen in de wintergerst. Het is dan ook raadzaam om vroeg gezaaide percelen regelmatig te controleren op de aanwezigheid van luizen. Dit in verband met de overdracht van het dwergvergelingsvirus (BYDV) dat flinke schade kan veroorzaken in zowel gerst als tarwe.
Aanwezige luizen kunnen besmetting veroorzaken direct vanaf het moment dat ze op de planten zitten en deze aanprikken. Zodra luizen worden waargenomen is het advies om te spuiten met Decis 0,25 l per ha. Overige pyrethroïden (o.a. Karate Zeon) hebben geen toelating in het najaar. Dit geldt eveneens voor het selectieve middel Teppeki dat bovendien geen toelating heeft in wintergerst.
(Het wintergerst ras Rafaela is tolerant tegen het dwergvergelingsvirus en hoeft niet te worden gespoten tegen luizen.)

Onkruidbestrijding
Daarnaast is het raadzaam om in wintergerst een onkruidbestrijding in het najaar uit te voeren. Dit aangezien een onkruidbestrijding in het voorjaar in wintergerst (te) vaak wisselende resultaten geeft. Bovendien kan met de toegelaten middelen in gerst straatgras in het voorjaar niet worden bestreden.
Wat betreft wintertarwe is het afhankelijk van de situatie of de onkruidbestrijding beter in het najaar dan in het voorjaar uitgevoerd kan worden. Indien er sprake is van een hoge onkruiddruk of als er wortelonkruiden bestreden moeten worden in het voorjaar kan de onkruidbestrijding beter in het najaar worden uitgevoerd.
Bovendien is men dan ook minder afhankelijk van de weersomstandigheden (lage R.V.) in het voorjaar.

Voer na zaai of vroeg na opkomst (1-2 bladstadium) de bespuiting uit op een fijn kruimelig en bezakt zaaibed. Om de berijdbaarheid van het perceel na opkomst te vergroten, is het aan te raden om kort na het zaaien alvast sporen te rijden. Toepassing van een bodemherbicide op vochtige grond is gunstig voor de werking.

Advies: Herold 0,45 – 0,6 l / ha + AZ500 0,15 l / ha

Opmerkingen:
• Herold heeft in wintergerst alleen na-opkomst een toelating. Indien spuiten direct na zaai de voorkeur heeft kies dan voor Malibu 3 – 4 l / ha + AZ500 0,15 l / ha
(Malibu en AZ500 zijn niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebied);
• Kies op zandgrond voor een verlaagde dosering Herold 0,40 l / ha + AZ500 0,10 l / ha;
• AZ500 heeft een lange werkingsduur. Na de oogst moet eerst een kerende grondbewerking worden uitgevoerd alvorens een kruisbloemige groenbemester (o.a. gele mosterd, bladrammenas) kan worden gezaaid;
• Indien de nadruk op duist ligt, kies dan voor Herold 0,45 l / ha + Daiko 2,25 l / ha + Robbester 1 l / ha kort na opkomst van het gewas.
Let op: Dit kan alleen in wintertarwe!
• Indien u nog Lexus SX op voorraad heeft dan dient deze uiterlijk 13 december 2018 te zijn opgemaakt. Lexus mag niet meer worden geleverd en is ook niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebied.
Let op: Dit kan alleen in wintertarwe!