Carl Pijls
Partner Agrea  • Innovatie & Productmanagement
T    +31 (0) 85  48 58  953
M   +31 (0) 62  00 11 128
E    carl.pijls@agrea.nl

Will Jan van Cranenbroek
Finance & Operations

Ton Gielen
Partner Agrea  – Sales & Marketing
T    +31 (0) 85  48 58 904
M   +31 (0) 65  58 68 296
E    ton.gielen@agrea.nl