De perfecte bodem is de basis  voor iedere teelt

Groenbemesters zijn onmisbaar om bij intensieve teelt de maximale opbrengsten te behalen.
Groenbemesters dragen bij aan de  organische stofproductie  én  vormen de basis voor een optimale uitgangssituatie voor uw teelt.

Welke groenbemester?

De keuze voor de groenbemester is niet alleen afhankelijk van het zaaitijdstip, bouwplan én vruchtopvolging.
Maak de keuze ook  afhankelijk van de bodem specifieke problemen.
De Agrea keuzewijzer helpt u de juiste keuze te maken!

Voordelen groenbemesters:

• Verhogen organische stofgehalte
• Bestrijden ziekten en plagen
• Verbeteren bodemstructuur
• Verbeteren bodemleven
• Beperken stikstof uitspoeling
• Verbetering biodiversiteit

Organische stof

Het gehalte organische stof is belangrijk én dient jaarlijks op peil te blijven dan wel te worden verhoogd.  Jaarlijks wordt er 1 tot 1,5% organische stof in de bodem afgebroken. Door de groenbemester in te zaaien en onder te werken wordt het organische  stof gehalte bevorderd. Organische stof bindt mineralen, verbetert de structuur én stimuleert het bodemleven. Dit bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochthoudend  vermogen van de grond.  Dit leidt tot een verhoogde bodemvruchtbaarheid.

Aaltjes

Groenbemesters hebben ook een belangrijke invloed op de beheersing van aaltjes. Afhankelijk van de volgteelt kan een groenbemester als voorvrucht een remmend effect op de aanwezige aaltjespopulatie hebben. Belangrijk is te weten welke aaltjes u wilt bestrijden en welke groenbemester hiervoor het meest geschikt is.  Een  verkeerde  keuze kan leiden tot een hogere aaltjespopulatie indien de groenbemester een waardplant is voor deze aaltjes.

Verplicht vanggewas

Op zand- en lössgrond is het verplicht om na maïs een vanggewas te zaaien. De bedoeling hiervan is om uitspoeling van nitraat in de herfst en winter te voorkomen. Dit vanggewas telt niet mee voor de vergroeningseis en moet direct na de oogst worden  ingezaaid.
Het vanggewas moet blijven staan tot 1  februari van het daaropvolgende jaar alvorens te  mogen worden vernietig

Van haver tot …
Naast de GLB+ mengsels kunt u bij Agrea  terecht  voor  een brede keuze aan groenbemesters.

Vraag uw Agrea Adviseur !

Heb jij de nieuwe groenbemesters folder al gelezen?