Loonwerk

Agrea is de partner voor de agrarisch ondernemer: samen realiseren we het beste rendement nu en in de toekomst!

Door kennis en advies te delen met onze klanten en partners willen wij dé partner zijn voor onze klant. Daarbij is de bodem de basis voor een goede teelt.

Wij begeleiden de teelt van gewas, totdat het product is geoogst en afgezet. Wij leveren advies, kennis en producten voor de agrarisch ondernemer om het beste rendement te behalen.

Agrea speelt in op de veranderde sector en samen met kennis- en ketenpartners op toekomstige marktontwikkelingen. Door een persoonlijke, slagvaardige klantbenadering zijn wij de partner van de agrarisch ondernemer.

Samen realiseren wij het beste rendement voor onze klant, waarbij de vijf pijlers: de bodem, het gewas, teelt, analyse én afzet de basis vormen voor onze filosofie.

Vragen? Neem contact op met een van onze Agrea-adviseurs.

Jo Dohmen
Adviseur Akkerbouw & Loonwerk
T   +31 (0)  85  48 58  921
M   +31 (0) 64  57 86  545
E    jo.dohmen@agrea.nl

Dennis America
Adviseur Akkerbouw & Loonwerk
T    +31 (0) 85  48 58 914
M   +31 (0) 62  05 56 171
E    dennis.america@agrea.nl