Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

Beste klant, beste relatie, Alle vestigingen van Agrea - Panningen, Heerlen en Maastricht - zijn tijdens de komende feestdagen in verband met de jaarafsluiting gesloten: van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019 Voor dringende zaken zijn wij telefonisch...

Lees meer

Het ideale moment om te bekalken

Wanneer de percelen in rust zijn, breekt het ideale moment aan voor het uitvoeren van een (onderhouds) bekalking; de wintermaanden zijn daar dus het ideale tijdstip voor. In hoofdzaak wordt kalk gebruikt om de pH van de grond te verhogen. Door jaarlijkse verzuring en...

Lees meer

Wintergranen najaarsbespuiting

De meeste wintergerst is inmiddels gezaaid en de eerst gezaaide gerst staat inmiddels boven. Gezien de aanhoudende droogte en ongekend hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar wordt er nog even gewacht met de zaai van wintertarwe. Luizen De eerste luizen zijn...

Lees meer

Kiemremming consumptieaardappelen

De aardappelen zijn dit seizoen erg kiemlustig gezien de vele meldingen van doorwas – in meer of mindere mate - uit alle windstreken. Dit groeiseizoen is dan ook volop MH toegepast. Ook in de bewaring zullen we hier alert op moeten blijven. Met een goede kiemremming...

Lees meer

Toelatingsnieuws vollegrondsgroente

De insecticide Batavia (15615N) heeft een onder andere een toelating gekregen in de onbedekte teelt van sla (Lactuca spp.) Toelatingsnummer        Naam middel                   Werkzame stof                 Toelatingshouder 15615N                               ...

Lees meer

Botrytis in pioenen

Herkenning In de teelt van Pioenen kan Botrytis paeoniae grote schade aanrichten. Bij de opkomst van het gewas blijven stengels achter in groei. Dit is het gevolg van voetrot aan de stengelbasis. Aangetaste stengels vallen om. Later in het seizoen kunnen ook...

Lees meer

Inkuilmiddelen helpen tegen broei

Droge stof, voederwaarde, smakelijkheid en opname zijn essentiële aspecten die samen een optimale productie realiseren. Een goede en kundige opbouw en afwerking van de kuil maken dat de essentiële aspecten goed tot hun recht komen. Het feit is dat jaarlijks het...

Lees meer

Stoppelbekalking voor bodemherstel

De bodemvoorraad, het organische stof en het bodemleven vormen het werkkapitaal van een gezonde bodem. De juiste pH zorgt voor een optimaal rendement en komt direct ten goede aan de opbrengst van uw gewassen en het bedrijfsresultaat! De betere benutting van de...

Lees meer

Bladaaltjes in Pioenen

Bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae) vormen al jaren een groot probleem in de snijteelt en vaste plantenteelt van Pioenen. Er zijn weinig mogelijkheden voor (chemische) bestrijding. Verdroging van bloemknoppen is het grootste probleem Bladaaltjes kunnen het perceel...

Lees meer

Bladaantasting in bieten

Inmiddels komen er volop meldingen binnen van (flinke) bladaantastingen door met name Cercospora. Na de laatste ziektebestrijding is het inmiddels 3-4 weken geleden dat veel percelen zijn behandeld. De werkingsduur van de meeste middelen is circa 3 weken. Daarnaast is...

Lees meer

Loofdoding aardappel

Afhankelijk van het ras en de vitaliteit van het gewas zijn er meerdere bespuitingen nodig waarbij hergroei soms hardnekkig kan zijn. Op veel plaatsen is het in de grond nog steeds te droog om veilig  Reglone / Tuber Mission in te kunnen zetten zonder risico op...

Lees meer

Doorwas aardappelen

In de meeste percelen aardappelen is wel doorwas te vinden in meer of mindere mate en variërend van alleen de kopakkers en de spuitsporen tot het gehele perceel. De afgelopen weken is dan ook volop MH toegepast. Het effect hiervan is visueel moeilijk waar te nemen en...

Lees meer

Rassenkeuze wintertarwe

Dit jaar lieten de (zeer) vroege wintertarwerassen (onder andere Porthus) gemiddeld genomen lagere opbrengsten zien dan de latere rassen. Dit ondanks de - nog steeds - aanhoudende droogte deze zomer, waarbij vroege rassen normaliter beter zouden moeten presteren dan...

Lees meer

Rassenkeuze wintergerst

Wintergerst laat de laatste jaren stabiele opbrengsten zien die niet meer onderdoen voor die van wintertarwe. Bovendien heeft wintergerst een lagere stikstofbehoefte en is deze vroeger oogstrijp dan wintertarwe. BYDV Punt van aandacht is het dwergvergelingsvirus...

Lees meer