Agrea BV versterkt haar marktpositie

Agrea BV, eind 2015 opgericht door drie regionale ondernemingen, heeft onlangs haar aandelenstructuur herzien. In de nieuwe structuur krijgt CZAV een meerderheidsbelang. Hiermee wordt de positie van Agrea in de markt versterkt. De overige aandeelhouders zijn Pijls...

Lees meer

Gunstige omstandigheden voor meeldauw

Bij vroege wortelen staat er al behoorlijk wat loof. De ziektedruk is nog laag, maar de omstandigheden voor meeldauwontwikkeling zijn gunstig. Meeldauw dient preventief bestreden te worden. Curatieve bestrijding met de huidige middelen is lastig. Start met Reflect of...

Lees meer

Ziektebestrijding bieten

Controleer uw bietengewas wekelijks op ziekten en plagen. Gezien het huidige droge weer is de kans op infectie klein. Wees echter alert in beregende percelen en start hier tijdig met de ziektebestrijding. Ons advies: Opus Team 1 l (zonder Stemphylium) of Spyrale 1 l...

Lees meer

Tripsdruk in zaaiuien

Zaaiuien tripsbestrijding De tripsdruk neemt nog steeds toe in de uien. De inzet van Movento (0,5 l) is een sterke basis in de beheersing van de trips. Cruciaal voor een goed resultaat is voldoende opname van Movento. Hiertoe moet er voldoende groei in de uien zitten....

Lees meer

Ziektebestrijding en doorwas aardappelteelt

Aardappelen ziektebestrijding Met name de niet beregende aardappelen hebben last van stress waardoor Alternaria meer kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het advies is daarom om vanaf midden bloei regelmatig een middel met Alternaria werking toe te voegen. Een sterk...

Lees meer

Gewasontwikkeling

De droogte begint extreme vormen aan te nemen met als gevolg toenemende stress bij planten. Inmiddels kunnen we op veel percelen deze stress niet meer voorkomen, maar zijn er nog wel mogelijkheden om de gewassen door deze moeilijke periode heen te helpen. Indien...

Lees meer

Afdekken aspergefolie

Het aspergeseizoen is afgelopen en op de meeste percelen is de folie al van het veld. Vaak wordt deze naast het veld bewaard voor het volgende seizoen. Door de omgeving en haar bezoekers wordt dit soms als storend ervaren en een aantasting van het landschap.  In...

Lees meer

Fruitteelt

Fruitmot De 2de generatie fruitmot wordt nu volop gevangen. Houd uw gewas dus goed in de gaten en onderneem indien nodig tijdig actie. Weten welke middelen u in uw gewas kunt toepassen? Neem dan contact op met Harold van den Boogaard of 085 – 48 58 982. Bewaarfruit...

Lees meer

Stress in uw gewas

Afgelopen weken is er weinig tot geen neerslag gevallen. Dit gecombineerd met de huidige hoge temperaturen betekent dat het op veel plaatsen droog begint te worden. In een aantal gewassen is het belangrijk om stress te voorkomen en de groei er in te houden. Hiertoe...

Lees meer

Axidor nieuw toegelaten

Axidor is nu toegelaten als fungicide in de onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, laanbomen, rozen (boomkwekerij), coniferen, sierheesters, bos-en haagplantsoen, vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas) en vaste planten. Axidor kan nu worden toegepast voor...

Lees meer

Aardappelen advies

Tegen Phytophthora wordt het nu tijd om te schakelen van het eerste blok naar het midden blok. Phytophthora-advies: Infinito 1,2 l (+ mancozeb 1,75 kg of Foliplus Mangaannitraat 0,5 l) Mancozeb-schema’s maken het gewas weerbaarder tegen Alternaria. Voeg aan...

Lees meer

Zaaiuien ziektebestrijding

In de teelt van zaaiuien dient aandacht te worden gegeven aan de ziektebestrijding. De belangrijkste schimmelziekten in uien zijn: valse meeldauw, bladvlekkenziekte, Stemphylium en koprot. In de onderstaande tabel staat een spuitschema die rekening houdt met genoemde...

Lees meer

Bieten

De eerste Cercospora waarschuwing in Limburg is inmiddels afgegeven door het IRS. Wees dan ook alert en controleer het gewas regelmatig op aantasting. In enkele percelen komen luizen voor. Spuit indien nodig Pirimor 0,4 kg per ha.

Lees meer

Simply the Bes – Blauwe bes in beweging

Op 14 juli 2018 stellen blauwe bessentelers verspreid over het hele land hun bedrijf open voor publiek. Bezoek een blauwe bessenteler bij jou in de buurt, neem deel aan rondleidingen of andere georganiseerde  activiteiten en maak kennis met de blauwe bes! Weten welke...

Lees meer

Groenbemesters 2018

De oogst van de wintergerst, wintertarwe en daarna zomergerst en zomertarwe gaat over enkele weken beginnen. Nadat er op de stoppel mest is gereden kan er een groenbemester gezaaid worden. De keuze voor een groenbemester hangt af van de volgteelt en de aanwezigheid...

Lees meer