Coloradokever gesignaleerd

In de eerste percelen vroege aardappelen zijn coloradokevers gesignaleerd. Niet alleen in de vroege aardappelen, maar ook in de aardappelopslag van omringende percelen zijn coloradokevers gevonden. Het is belangrijk dat er op regelmatige basis percelen worden...

Lees meer

Klimmen tegen MS

Dit jaar wordt voor de 8ste keer Klimmen tegen MS georganiseerd. Op zondag 10 juni 2018 wordt gezamenlijk de top van de Mont Ventoux bedwongen. Dit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en om meer aandacht te vragen voor deze ziekte. Iedereen...

Lees meer

Trips- en ziektebestrijding

Gedurende relatief warme winters is de kans op trips beduidend groter. De eerste vlucht kan al plaats vinden in juni of juli. De eerste vlucht betreft meestal niet zo’n grote aantallen. Tijdens de oogst van gewassen zoals gerst, tarwe en het maaien van luzerne vliegen...

Lees meer

Onkruidbestrijding mais

De meeste mais is inmiddels gezaaid en op vroeg gezaaide percelen staat deze al boven. Het ideale moment om de onkruidbestrijding uit te voeren is rond het 3-4 bladstadium van de mais. Er is dan al veel onkruid gekiemd dat dan nog relatief klein is en goed kan worden...

Lees meer

Bemesting vaste planten

De meeste vaste planten staan inmiddels ruimschoots boven en profiteren van de gunstige groeiomstandigheden. Het is belangrijk om in deze periode de planten te voorzien van een constant voedingsaanbod dat aansluit op de behoefte van de plant. De afgelopen jaren zijn...

Lees meer

Phytophthora-bestrijding aardappelen

De eerste percelen vroege aardappelen zijn inmiddels goed aan de groei. Het is noodzaak wanneer de aardappelen in de rij gesloten zijn, te starten met de eerste preventieve phytophthora-bestrijding. De omstandigheden in het veld ogen momenteel erg rustig. Voor een...

Lees meer

Onkruidbestrijding asperge productievelden

Op diverse productie velden is men gestopt (of gaat men stoppen) met de oogst van de asperges. De aspergestengels kunnen weer volop de hoogte in gaan groeien. Het bestrijden van de opkomende onkruiden vereist hierbij de aandacht. Percelen waar de onkruidbestrijding...

Lees meer

Bemesting asperge productie velden

Het moment van de bemesting van asperges komt snel dichterbij. Na de oogst begint de herstelperiode waarin de basis gelegd wordt voor de oogst van het volgende seizoen. Een optimale bemesting (± 60 kg zuivere (N) stikstof) vanaf het einde van de oogst is essentieel....

Lees meer

Het aspergehaantje is volop aanwezig!

Het aspergehaantje kan worden herkend aan de metaalachtige glanzende kop en aan de zes gele punten op de blauwgroene vleugels. Deze kever is 5 à 6 mm groot. Het haantje overwintert in holle aspergestompen of in rottend organisch materiaal langs de aspergevelden. Vanaf...

Lees meer

Inkuilmiddelen en toevoegingen

Droge stof, voederwaarde, smakelijkheid en opname zijn essentiële aspecten die samen een optimale productie realiseren. Een goede en kundige opbouw en afwerking van de kuil maken dat de essentiële aspecten goed tot hun recht komen. Het feit is dat jaarlijks het...

Lees meer

Onkruid- en ziektebestrijding granen

Zomergranen In de meeste zomergranen is het nu tijd om onkruid te bestrijden. Er zijn meerdere opties mogelijk afhankelijk van de voorkomende onkruiden. Denk hierbij aan Biathlon4D of Traton + Mcpa. Ook de groeiregulatie is binnenkort aan de beurt. Ziektebestrijding...

Lees meer

Onkruidbestrijding suikerbieten

Het is belangrijk om 5 à 6 dagen na de laatste bespuiting te gaan kijken welke onkruiden er in uw perceel nog of alweer staan. Hier de bespuiting op worden aangepast. Verder is het belangrijk om tijdens de eerste of tweede bespuiting borium toe te voegen. Hiermee...

Lees meer

Onkruidbestrijding bieten en grasland

Bieten In ons werkgebied moeten nog veel bieten gezaaid worden of staat dit binnenkort te gebeuren. Vanaf opkomst kunnen kleine onkruiden in kiemlobstadium met lage doseringen bestreden worden. Het is belangrijk om te weten welke onkruiden er voorkomen en te...

Lees meer