Ruwvoer

Onze ruwvoerspecialisten richten zich heel specifiek op de verdere optimalisatie van ruwvoerwinning op het rundvee- en geitenbedrijf. Onze kennis van bodem, bemesting en de teelt van mais en gras is gericht op het verhogen van de droge stof opbrengst enerzijds en daarnaast het verlagen van kosten per kg melk. Samen met onze partner Voergroep Zuid combineren wij de kennis van het gewas en de kennis van de voeding van de koe om onze klanten optimaal te ondersteunen.

Ruwvoer wordt daarmee de basis van het rantsoen.

Neem contact op met een van onze Agrea-adviseurs.

Inkuilen zonder broei

Voorkomen van broei levert 351,- per ha op

Inkuilmiddel als de verzekering

Broei kost ten allen tijd geld; door te investeren in een inkuilmiddel behoudt u de kwaliteit van de kuil. Zelfs onder optimale inkuilomstandigheden verbetert de toepassing van een inkuilmiddel de kwaliteit én de smakelijkheid!

Het investeren in een inkuilmiddel als broeiremmer is een verzekering die zich altijd terugbetaald.

[sg_popup id=”15″ event=”click”][/sg_popup]

Voordelen inkuilmiddel

 • Betere conservering
 • Betere ruwvoer kwaliteit
 • Beperkt broei
 • Smaakvol ruwvoer
 • Hogere opname
 • Lagere voerkosten
 • Voorkomt omzetten eiwit in ammoniak

Tips om broei te voorkomen

 • Zorg voor voldoende voersnelheid van 1,5 tot 2 meter per week
 • Een recht snijvlak bij uitkuilen voorkomt
 • Onnodig binnendringen van zuurstof in de kuil
 • Optimaal aanrijden van kuil, richtlijn is 250 kg DS/m3
 • Maak gebruik van het juiste inkuilmiddel

 

Stacey

mééér uit maïs!

Stacey is een nieuw veelbelovend maïsras  van Limagrain.
De verwachting is dat Stacey in 2017 wordt opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst.
Stacey is het enige vroege snijmaïs ras die een zeer hoge opbrengst combineert met uitstekende kwaliteitseigenschappen.
Deze nieuwe topper past uitstekend in alle maïs rantsoenen. De vitaliteit van Stacey is zeer hoog. Stacey is tevens geschikt als vroege korrelmaïs.
Dit jaar is er al een kleine 400 ha Stacey in Nederland uitgezaaid. De verwachting is dat Stacey in 2017 één van grootste vroege (snij)maïsrassen in Nederland wordt.

Hoogwaardig, beter verteerbaar ruwvoer is dé sleutel tot het verhogen van de voerefficiëntie en daarmee het financieel resultaat van het melkveebedrijf. Limagrain hanteert daarom het Animal Nutrition-voederwaardekeurmerk voor snijmaisrassen die voldoen aan de strengste landbouwkundige en voedertechnische eisen. Uw winst met Animal Nutrition snijmais:

 • animal nutritionAnimal Nutrition mais is tot 12% beter verteerbaar dan het rassenlijstgemiddelde
 • In deze celwandverteerbaarheid is de winst te behalen: zetmeel is al bijna 100% verteerbaar. Door hogere celwandverteerbaarheid van de restplant, kan de koe deze beter benutten
 • Deze betere benutting van de restplant levert gemiddeld 60 VEM extra energie per kg ds
 • Dus: meer melk uit elke hap ruwvoer
 • Zoals aangetoond in diervoederproeven: tot 0,5 liter meer melk per koe per dag

Weidemengsels 2017

Met minder mineralen meer én beter voer telen!

Het is een uitdaging  om met minder mineralen meer voer te kunnen telen van een betere  kwaliteit!
Een uitdaging die Agrea samen met u als agrarisch ondernemer wil aangaan!
Om de behoefte aan meer ruwvoer te realiseren is het belangrijk om graslandpercelen in te zaaien met de weidemengsels die passen bij uw bodem en  bedrijfsvoering. Om de juiste keuze te kunnen maken voor het  in te zaaien weidemengsel staat het
gebruiksdoel voorop. De juiste mengselkeuze bepaalt de productie,  levensduur en kwaliteit van het grasland.
De Agrea weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2017.
Deze rassen zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst,  uitstekende roestresistentie en scoren het hoogst van alle mengsels in Nederland. De Agrea weidemengsels zijn geschikt voor maaien, beweiden én doorzaaien. De weidemengsels staan garant voor:
•  Smakelijk gras
•  Hoge opbrengsten
•  Uitstekende roestresistenties
•  Lange levensduur
•  Zeer goede standvastigheid
•  Hoge stikstofefficiëntie
De folder Weidemengsels 2017 is uit! Bel een van onze Agrea-adviseurs voor meer informatie en/of een afspraak of download de folder hier.

Maïsrassen 2017

Voor komend seizoen hebben wij een aantal mooie maïsrassen voor u geselecteerd. Rassen die we speciaal onder de aandacht willen brengen zijn Stacey, Juvento en Agro Polis. Daarnaast zijn natuurlijk ook de oude vertrouwde rassen: SY Multitop, P8134 en PR39F58 voor u beschikbaar.

Naast deze twee nieuwkomers zijn natuurlijk ook de ‘vertrouwde’ rassen SY Multitop, P8134 en de PR39F58 beschikbaar.

De folder Maisrassen 2017 is uit! Bel een van onze Agrea-adviseurs voor meer informatie en/of een afspraak of download de folder hier.

Stappenplan maïsteelt

Voor een optimale teelt is het van belang om niet alleen te kijken naar het maisras maar naar de gehele teelt. Zodat het meest optimale teeltrendement behaald wordt. Download hier het stappenplan.

Meer informatie? Download hier enkele folders.

[sg_popup id=”15″ event=”click”][/sg_popup]
[sg_popup id=”16″ event=”click”][/sg_popup]
[sg_popup id=”11″ event=”click”][/sg_popup]